ค้นหาสินค้าเบเยอร์ :
หน้าแรกเกี่ยวกับเราสมัครงาน รับข้อมูลข่าวสารจากเบเยอร์ติดต่อเรา   |   
  

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเบเยอร์

เจ้าหน้าที่บริการเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (ด่วน)

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :
 • ติดตั้งและอบรมสาธิตการใช้งานเครื่องผสมสีอัตโนมัติ ซ่อมแซม,บำรุงรักษาชุดเครี่องผสมสีอัตโนมัติ และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหากับทางร้านค้าภายในเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นใน
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย  อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล , คอมพิวเตอร์
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • ตาไม่บอดสี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงหรือบริการหลังการขาย ประมาณ 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)
จำนวน ไม่ระบุ ตำแหน่ง
 

International Business Executive (ด่วนมาก)

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :
  • ปฏิบัติงานด้านวางแผนการขยายตลาดสำหรับตลาดต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ (จีน,พม่า,มัลดีฟส์)
  • รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ต่างประเทศและรักษาฐานลูกค้าเดิม  
  • งานขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติ :
  • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถ อ่าน/เขียน/พูด ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาพม่า,ภาษาจีน, ภาษากัมพูชา ได้เป็นอย่างดี
  • ประสบการณ์งานด้าน International Business จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
 
จำนวน 2 ตำแหน่ง
 

Project Coordinator (ขายโครงการ) ด่วน

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :
  • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา, โครงการอสังหาริมทรัพย์, หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  • เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
  • จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา,คุรุศาสตร์โยธา หรือเทคโนโลยีก่อสร้าง (วุฒิการศึกษาอื่นๆ จะพิจารณาจากประสบการณ์)
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี ในการขายสินค้างานก่อสร้าง หรือวัสดุก่อสร้าง กับผู้รับเหมางานก่อสร้าง โซนอุตสาหกรรมหรือกลุ่มลูกค้าโครงการหมู่บ้าน และคอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • มีรถยนต์ส่วนตัว 
 
จำนวน หลายอัตรา ตำแหน่ง
 

Promoter / Organizer

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :
  • Promoter จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า จัด Display สินค้าหรือ Promotion ภายในร้านค้า 
  • Organizer เป็นผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ
คุณสมบัติ :
  • ชาย  20-35 ปี 
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส. ไม่จำกัดสาขา
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคใต้
 
จำนวน หลายอัตรา ตำแหน่ง
 

Project Manager (Team Lead-Wood Coating / Heavy Duty Coating 1 อัตรา)

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :  
  • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Wood Coating / Heavy Duty Coating 
  • พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยงาน
  • พัฒนาความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน
  • แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ Wood Coating / Heavy Duty Coating
คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง  อายุ  30 – 40 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาเคมี / วัสดุศาสตร์ / POLYMER
  • มีประสบการณ์ด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรม หรือ Coating
  • มีความสามารถในการบริหารบุคลากรและบริหารโครงการ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  • ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ
 
จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัย แผนก SB-Technical Specialist

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :    
  • เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการทดลอง
  • ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 
  • จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งลูกค้า 
  • ปฏิบัติงานตามเอกสารที่ระบุรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :  
  • เพศชาย   อายุ 18 - 25 ปี ตาไม่บอดสี                                 
  • วุฒิการศึกษา  ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
  • ขยัน อดทน ไม่แพ้สารเคมี                                                                                       
  • มีใจรักในงานที่ทำ และปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
  • ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ
      ( อายุเกิน 25 ปี ไม่รับสำหรับตำแหน่งนี้ !)
 
จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :   
  • ขับรถส่งสินค้า  และยกของหนักได้
คุณสมบัติ :    
  • เพศชาย  อายุ 20  ปีขึ้นไป 
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
  • สามารถขับรถ 6 ล้อ และมีใบขับขี่
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ
 
จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

Maintenance Manager

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :  
         วางแผน จัดระบบ และบริหารงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระบบ Facility ต่างๆ ของโรงงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Maintenance ประมาณ 5-8 ปี
 • ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ
 
จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

Sales Representative (เจ้าหน้าที่ขายร้านค้า)

คุณสมบัติที่ต้องการ
 ลักษณะงาน :
 • บริหารงานขายร้านค้าในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด  
 • เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
 • จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายร้านค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว 
 
จำนวน หลายอัตรา ตำแหน่ง
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 

ลักษณะงาน  :   

·         วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง  และตรวจสอบระบบงานตามแผนงาน  จัดทำรายงานสรุปประเด็นการตรวจสอบ

 

คุณสมบัติ :

·         เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง  23- 30 ปี

·         การศึกษาปริญญาตรี   สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง       

·         มีประสบการณ์ใช้ระบบบริหารงาน Axapta (Ax)

·         หากมีประสบการณ์การตรวจสอบภายใน ประมาณ 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

Supervisor Project Sales (หัวหน้าทีมขายโครงการ)

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :
 • ช่วยผู้จัดการบริหารทีมขาย วางแผนกลยุทธ์การขาย
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา, โครงการอสังหาริมทรัพย์, หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
 • กำกับ/ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารการขายวัสดุก่อสร้างด้านงานโครงการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ ตัดสินใจและมีความสามารถในการวางแผนได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว 
 
จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

Product Manager

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :
 • จัดทำแผนการตลาดสำหรับสินค้าในความรับผิดชอบ
 • ดูแลปริมาณสินค้าในความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับการขาย
 • จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย - หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การพัฒนาและส่งเสริมการขาย 6 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
 
จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

Digital Marketing Section Manager

คุณสมบัติที่ต้องการ

Job Responsibilities:

 • To manage the overall digital marketing strategy for the Brand portfolio via social media and online platforms
 • Drive online digital campaigns focusing especially on creative marketing content and innovative media strategy that deliver the desired results
 • Design, build and maintain our social media presence in order to deliver tangible objectives
 • Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns
 • To ensure delivery of branded/online content that is consistent and stays true to our brand architecture, whilst maximizing viewership, engagement and call for action
 • A&P responsibility for digital channel spending – plan, control, monitor, deliver results


Experience:

 • Bachelors Degree or higher in Marketing or related field
 • At lease 3-5 years’ experience this position.
 • Demonstrable experience leading and managing SEO/SEM, marketing database, social media and display advertising
 • Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns that engage, inform and motivate consumers to take action/adopt the brand
 • Strong analytical skills and data-driven thinking
 • Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

 

Remark :

SEO ( Search Engine Optimization)

SEM ( Search Engine Marketing)

 

จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

Marketing Executive

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :
  • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ  และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลคู่แข่งและความต้องการของลูกค้า
  • จัดการวางแผนและออกแบบรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คุณสมบัติ :
  • อายุ 25 - 30 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด, ส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ Microsoft Office และ Internet ได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  
 
จำนวน 2 ตำแหน่ง
 

Chemists / Sr. Chemists

คุณสมบัติที่ต้องการ
- Fresh graduate age 22-30 years old.
- Master or Bachelor Degree in Chemistry or related fields.
- No color blind.
- Possess positive thinking with service minded attitude.
- Team spirit, result-oriented and excellent analytical skills.
- Willing to learn new things, thorough and reliable.
- Knowledge in paint & coatings will be an advantage.
- Good command in both spoken and written English is a MUST.
- Proficient in Microsoft Office application.
- Able to work Mon-Sat (08.30-17.30)
- Base on Samurprakarn
จำนวน หลายอัตรา ตำแหน่ง
 

พนักงานขาย (PC)

คุณสมบัติที่ต้องการ
เพศ ชาย/หญิง อายุ20ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รักการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า
มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น 
จำนวน หลายอัตรา ตำแหน่ง
 

Programmer (Dynamic AX)

คุณสมบัติที่ต้องการ
ลักษณะงาน :
  • เขียนและพัฒนาโปรแกรมให้กับองค์กร
  • วิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุง การทำงานของ Application ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานจริง ลดขั้นตอนการทำงาน
 
คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม Dynamic AX,วิเคราะห์ระบบ
  • สามารถเขียนภาษา X++, C++, C#,JAVA,PHP,SQL2008,My SQL
 
จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

พนักงานขายประจำร้าน (PC)

คุณสมบัติที่ต้องการ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ปริิญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสี ประมาณ 1 ปี

 

จำนวน หลายอัตรา ตำแหน่ง
 
arrowย้อนกลับ TOP OF PAGE