ค้นหาสินค้าเบเยอร์ :
หน้าแรกเกี่ยวกับเราสมัครงาน รับข้อมูลข่าวสารจากเบเยอร์ติดต่อเรา   |   
  
 บริษัท เบเยอร์จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ สีทาอาคารคุณภาพสูงครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมานานถึงครึ่งศตวรรษทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากจากพันธมิตรระดับเวิลด์คลาสในการร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในวันนี้ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
ปัจจุบันบริษัทได้แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ ( WoodCare Products ) , ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ( Decorative Paints ) และผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างและอุตสาหกรรม (Construction Chemicals & Heavy Duty ) ภายใต้แบรนด์ เบเยอร์ เพื่อจัดจำหน่ายผ่นร้านค้า (Dealer) 4,000 รายทั่วประเทศ ยังไม่รวมถึงอาคารสำนักงานกว่า 500 โครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคู่ค้าต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

บริษัทเบเยอร์ เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงด้วยปรัชญาการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อประโยชน์อันแท้จริง (Focus Differentiation through Practical Innovation) อันนำมาสู่ความเป็นเอกลักษณ์ในเชิงการแข่งขันในตลาดวันนี้ และด้วยปรัชญาดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้นำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2011 ที่จะมาถึง โดยมีปณิธานในการพัฒนาทุกภาคส่วนของบริษัทให้โดดเด่นเชิงนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพในการตอบสนองตลาด และการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็น “ที่หนึ่งในใจผู้บริโภค”